Hopefully, I could.

I wouldn’t look into your eyes again and tell everyone how much I craved for your sparkles that night. We almost had that incandescent feeling. But I’m glad we never ended. I’m glad I never let myself get trapped into your void again. It was too dark in there, too dark and suffocating. And maybe…

Read more

I like you,

and I talk to the moon about you — but this time, I’m waking up for mornings. I like you, but it’s not every time I write about your favorite euphoria. I like you, and I’ve watched you dance, but it’s not every time my heart would beat for your smiles. I like you, and…

Read more

You’re still my favorite mistake.

I wish I could scrape you out of my soul forever. I’m sure my heart never stopped beating because of it. It felt wrong. It’s toxic that limits my system to fathom love again. You showed me a sin that I’d be willing to forget. I never thought loving you makes me a sinner already….

Read more

I guess it’s his favorite color – yellow.

The color of the sun. Whenever I see him, he brightens up my day. The color of joy and celebration. Whenever I see him, my soul is in feast and is overjoyed. The color of lemon. Whenever I see him, I get gitty. His favorite color. And, whenever I see yellow, I always remember him….

Read more

Para sa aking tala,

Pwede kong isipin na ilang taon mula ngayon, ang ating mga landas ay muling magkakatagpo. Huli kang darating sa pagtitipon at ako’y kunwaring magtatago sa isang sulok. Pwede kong sabihin na muli kong maririnig ang iyong boses sa aking likuran o di kaya’y ang iyong tawa na tila isang musika sa aking tenga. Pwede kong…

Read more

Mga paksang akala nila’y hindi na ikaw

Hindi ko mabilang sa aking mga daliri kung ilang beses na ba kitang pinangarap. Siguro mga sampu, o mga bente, o di kaya’y kahit sa naunang buhay nating dalawa ay ikaw lang ang tanging bukambibig. Pinupuna na ako ng aking mga tula sa pagiging hibang sa talang kahit kailan ay hindi kuminang para sa akin….

Read more

Gusto kong aminin na kahit minsan,

isa ka sa mga naging rason kung bakit mas pinili kong mamuhay nalang sa panaginip. Ito ang mga panahong pipikit ako dahil sinunod ko ang aking puso. Pipilitin kong huwag matapos ang gabi nang hindi tayo nagpapalitan ng mga titig o di kaya’y iisiping ang iyong kamay ay nasa akin habang nagsasayawan sa ilalim ng…

Read more