I like you,

and I talk to the moon about you — but this time, I’m waking up for mornings. I like you, but it’s not every time I write about your favorite euphoria. I like you, and I’ve watched you dance, but it’s not every time my heart would beat for your smiles. I like you, and…

Read more

You’re still my favorite mistake.

I wish I could scrape you out of my soul forever. I’m sure my heart never stopped beating because of it. It felt wrong. It’s toxic that limits my system to fathom love again. You showed me a sin that I’d be willing to forget. I never thought loving you makes me a sinner already….

Read more

Para sa aking tala,

Pwede kong isipin na ilang taon mula ngayon, ang ating mga landas ay muling magkakatagpo. Huli kang darating sa pagtitipon at ako’y kunwaring magtatago sa isang sulok. Pwede kong sabihin na muli kong maririnig ang iyong boses sa aking likuran o di kaya’y ang iyong tawa na tila isang musika sa aking tenga. Pwede kong…

Read more

Mga paksang akala nila’y hindi na ikaw

Hindi ko mabilang sa aking mga daliri kung ilang beses na ba kitang pinangarap. Siguro mga sampu, o mga bente, o di kaya’y kahit sa naunang buhay nating dalawa ay ikaw lang ang tanging bukambibig. Pinupuna na ako ng aking mga tula sa pagiging hibang sa talang kahit kailan ay hindi kuminang para sa akin….

Read more

Gusto kong aminin na kahit minsan,

isa ka sa mga naging rason kung bakit mas pinili kong mamuhay nalang sa panaginip. Ito ang mga panahong pipikit ako dahil sinunod ko ang aking puso. Pipilitin kong huwag matapos ang gabi nang hindi tayo nagpapalitan ng mga titig o di kaya’y iisiping ang iyong kamay ay nasa akin habang nagsasayawan sa ilalim ng…

Read more

When everything seems falling…

Who will you be calling And when you are drowning Are you even worth saving? You worth like the sun You shine like the stars You stand out like the moon But in life, we are all a dust Folks, wake up from dreaming You might vanish without knowing No details of you will be…

Read more

Nung unang nagtagpo ang ating mga landas,

hindi iyon inaasahan. Wala ni kahit ano mang babala o karatulang nagsabing dapat munang tumigil sa paglalakad. Kusa nalang tayong nagkabangga. Hindi iyon plano, hindi iyon sinasadya. Wala ni isa sa atin ang may alam kung bakit sa dinami dami ng mga ligaw na tao sa mundo, tayo pa talaga ang pinaglaruan ni Kupido. Nakakatawa,…

Read more