Hindi ko mabilang sa aking mga daliri
kung ilang beses na ba kitang pinangarap.
Siguro mga sampu, o mga bente,

o di kaya’y kahit sa naunang buhay nating dalawa
ay ikaw lang ang tanging bukambibig.

Pinupuna na ako ng aking mga tula
sa pagiging hibang sa talang kahit kailan
ay hindi kuminang para sa akin.

May lakas naman ako ng loob para isulat ka
sapagkat hindi ko ito kakayanin
kung tayong dalawa na ang magkaharap.

Pero mahirap, sapagkat ilang salita pa ba
ang aking hihiramin para lang ikaw ay mailarawan?

Tama na siguro ang iilan.
Sa susunod, magiging magaling akong manunulat
na hindi ko na kailangang sumulat para mahalin.

Sapagkat kakayanin ko nang kumuha
ng mga paksa na hindi tumutugma sa iyong pangalan.
Mga paksang akala nila’y hindi na ikaw
– at mga salitang ako lang ang nakakaalam.

– El

Mga paksang akala nila’y hindi na ikaw
Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash
fields of emotions anguish, reminiscence