mas pinili kong manatili sa sakit na dulot mo.

Marami nang nagtatanong sa akin
kung tila ba’y nahihibang na ako sa aking ginagawa;
na mas mabuting kalimutan ko na ang dapat sana’y mga alaala lang.

Pero hindi ko kaya.
Siguro nga mas mabuting itago ko nalang
ang nakaraan kesa magkunwaring hindi kita nakilala at minahal.

Nakakapagod.
Totoo iyon.
Ngunit alam kong may mga gabing babalik muli ako sa’yo hanggang sa pagtulog.

Kaya pasensya na,
siguro hahanapin ulit kita sa aking panaginip ngayon.

– El

Hindi ko alam kung bakit,
Photo by Laura Chouette on Unsplash
fields of emotions anguish, love