Mga paksang akala nila’y hindi na ikaw

Hindi ko mabilang sa aking mga daliri kung ilang beses na ba kitang pinangarap. Siguro mga sampu, o mga bente, o di kaya’y kahit sa naunang buhay nating dalawa ay ikaw lang ang tanging bukambibig. Pinupuna na ako ng aking mga tula sa pagiging hibang sa talang kahit kailan ay hindi kuminang para sa akin….

Read more

Gusto kong aminin na kahit minsan,

isa ka sa mga naging rason kung bakit mas pinili kong mamuhay nalang sa panaginip. Ito ang mga panahong pipikit ako dahil sinunod ko ang aking puso. Pipilitin kong huwag matapos ang gabi nang hindi tayo nagpapalitan ng mga titig o di kaya’y iisiping ang iyong kamay ay nasa akin habang nagsasayawan sa ilalim ng…

Read more

When everything seems falling…

Who will you be calling And when you are drowning Are you even worth saving? You worth like the sun You shine like the stars You stand out like the moon But in life, we are all a dust Folks, wake up from dreaming You might vanish without knowing No details of you will be…

Read more

Nung unang nagtagpo ang ating mga landas,

hindi iyon inaasahan. Wala ni kahit ano mang babala o karatulang nagsabing dapat munang tumigil sa paglalakad. Kusa nalang tayong nagkabangga. Hindi iyon plano, hindi iyon sinasadya. Wala ni isa sa atin ang may alam kung bakit sa dinami dami ng mga ligaw na tao sa mundo, tayo pa talaga ang pinaglaruan ni Kupido. Nakakatawa,…

Read more

How’s life, childhood friends?

Like most other friendships, ours also ended with the cliché clause, “we just stopped talking”. I tried but it was harder than I thought. I’ve realized that we were so in love having the best time of our childhood years, we were so happy running and playing random games in front of our houses, on…

Read more

You were once a ray of my sunshine

— a timeless void, a part-time distress, and a half-lighted firefly circling in randoms. Somehow it occurred to me how your light fed me up when everything turned dim as I was approaching the hymns of my void. It occurred to me how you shone instead of setting down for the dusk and it occurred…

Read more